ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE LA COLÒNIA FORCALLANO-CATALANA