VISITA DELS SOCIS DE LA COLÒNIA A L’EDIFICI DELS ESCOLAPIS DE SANT ANTONI DE BARCELONA