Assemblea ordinària anual 2019

El 12 d’octubre, a les 18.30 h. en segona convocatòria, es va celebrar en el pavelló “vell” de Forcall l’Assemblea Anual de la Colònia Forcallano-catalana baix la presidència d’en Ismael Carbó i actuant com a Secretaria accidental, per absència d’en Jaume Carceller, Llum Polo.

Assistí el Regidor, Santiago Polo, en representació de l’Ajuntament.

Es va aprovar l’Acta de l’Assemblea de l’any anterior, el balanç econòmic i l’estat de comptes del 2018 i el pressupost del 2019. Així mateix es van aprovar unes modificacions als Estatuts a petició del Departament de Justícia de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques-Servei d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’adaptar-los i actualitzar-los a les darreres legislacions oficials.

El Vicepresident, Sergi Bordás, i el President van llegir l’informe d’activitats portades a terme en el 2018 i l’informe de la presidència, respectivament

Després dels precs i preguntes es va procedir a la votació per escollir el logotip que representarà a l’Associació, resultant guanyador del primer premi Fernando Casero Ripollés, resident a Castelló, que va rebre de mans del President el corresponent Diploma acreditatiu i el taló de 300 € quedant desert el segon premi.

Finalment el Centre d’Estudis dels Ports en veu del seu Vicepresident Ernest Querol, va presentar el nº 3 de la 2ª Època de la revista “Papers dels Ports de Morella” on apareix un magnífic reportatge fotogràfic del forcalla Josep Ramón Gil amb un total de 25 motius paisatgístics i urbans del Forcall, un d’ells es el que il·lustra la portada.

El propi Josep Ramón va explicar sobre les fotografies que estaven exposades, les tècniques emprades per aconseguir els efectes que tots vam admirar i Pilar Dolz, autora de la litografia que apareix en la contraportada, ens oferir una simpàtica xerrada de com veu ella l’art aplicat a la seva obra. En un apart es mostrava un quadre pintat a l’oli sobre tela que n’Antoni Eixarch ha donat a la Colònia i que vol representar el Mas de la Torre Selló.

Es va acabar la vetllada amb un sopar de germanor, preparat “in situ” per Carnisseria Rosamelia, on a l’hora dels cafès el duo Sarao va amenitzar un distret i divertit ball.