Loading...
BISGARGIS2019-12-03T12:57:29+01:00

La revista de la Colònia

Des del moment en què es va fundar la Colònia Forcallano-catalana, la Junta Directiva informava mensualment dels continguts tractats a les reunions i dels plans de futur, entre altres coses, mitjançant uns fullets que es feien arribar a cada soci.

Va ser en maig de 1961 quan es va decidir que aquests fullets es convertiren en un butlletí de tirada i distribució regular i periòdica. Es va anomenar Bisgargis en referència a l’assentament iberoromà que, com ja se sabia, existia a la Moleta de Liborio. Durant aquells anys, la Colònia i l’Ajuntament estaven intentant fer valer aquest jaciment amb la implicació de les autoritats científic-acadèmiques de les Universitats de València i Barcelona. Anys després es va arribar a la conclusió que el poblat en qüestió no era el “Bisgargis”, citat per Ptolomeu, sinó que es tractava de la Res publicae Lesserensis (Lessera). Tot i això, el nom de Bisgargis ja s’havia popularitzat i ha continuat presidint la capçalera del nostre butlletí des de la primera edició, dissenyada pel soci Josep Sabater el 1969.

El 1966 va aparéixer oficialment una secció fixa que va tenir molt d’èxit “Pinceladas de historia forcallana”, que més tard passaria a denominar-se “Pinceladas históricas”. La firmava el professor Josep Eixarch†, aleshores secretari i cronista de la Colònia. El seu treball d’investigador, publicat regularment al butlletí fins al 2004, ens ha transmés l’interés per la nostra història, tant als forcallans com a la gent de la comarca. Altres entesos en diferents matèries han col·laborat i col·laboren amb articles ben documentats que van enriquint aquest coneixement; així com el recull dels moviments demogràfics i l’anecdotari popular. El butlletí ha esdevingut una font inesgotable d’informació forcallana i un element que reforça els lligams entre els forcallans i els seus descendents, així com entre la comarca i el seu territori.

El subtítol “Butlletí de la Colònia i la Vila del Forcall” deixa entreveure clarament la voluntat d’incloure tothom sota el paraigua de la revista. És la revista dels socis i del Forcall.

El butlletí, que té una publicació quadrimestral els mesos de febrer, maig i octubre, es distribueix als socis de forma gratuïta.

Equip de redacció

Director: Sergio Bordás Rodríguez
Comitè de Redacció: Carmen Ferrer Llop, Sergio Bordás Rodríguez i Ismael Carbó Querol.
Assessora i correctora lingüista: Vanessa Viñals Cervera

Si ens vols ajudar en l’organització d’actes i esdeveniments, o t’interessa consultar algun dels nostres recursos, et convidem a formar part de la nostra associació.

VOLS SER SOCI?
Go to Top