Convocatòria d´eleccions a la Junta Directiva

En compliment dels articles 13 i 14 dels Estatuts modificats el 3 de desembre de 2019, es convoca eleccions per renovació de la Junta Directiva, que s’escollirà per votació majoritària en l’Assemblea General Ordinària de Socis que a tal efecte es convocarà oportunament pel dia 30 d’octubre de 2022 al Forcall.

A partir de la data de publicació d’aquest anunci queda obert el període de presentació de candidatures que es tancarà el dia 20 d’octubre de 2022.

LA JUNTA DIRECTIVA

Agost de 2022