En Assemblea Ordinària de Socis celebrada el dia 30 d’octubre de 2022 al Forcall ha eixit elegida nova Junta Directiva per al següents quatre anys:

Sra. Carmen Ferrer Llop Presidenta

Sra. Llum Polo Sangüesa Sots presidenta 

Sr. Jorge Fornell Rodríguez Tresorer

Sra. Anna Bou Barbosa Secretària

Sr. Ismael Carbó Querol Vocal 1 – Delegat de la Presidència

Sr. Sergio Bordás Rodríguez Vocal 2 – Director de Bisgargis

Sr. Jose Miguel Carbó Puig Vocal 3 – Delegat en Castelló

Sra. Teresa Sos Sancho Vocal 4

Sr. Miguel Rodés García Vocal 5 – Delegat en Forcall

Sra. Imma Piquer Vives Vocal 6

Sra. Mónica Bordás Rodríguez Vocal 7

Sra. Concepción Cardona Vázquez Vocal 8