PAGAMENT DE QUOTES DE SOCIS

La Colònia va decidir no procedir a l’enviament dels rebuts corresponents als anys 2019 i 2020. El motiu no és altre que el banc ens va retornar un nombre important de rebuts degut als canvis i anul·lacions de números de comptes dels nostres subscriptors i associats com a conseqüència de les fusions i absorcions entre entitats bancaries. Per tant es va optar per paralitzar els cobraments fins poder actualitzar la base de dades, cosa que en gran part hem pogut resoldre.

Dins el mes de juny es passarà el cobrament dels anys 2019 i 2020 i d’altres que puntualment pogueren estar endarrerits i al desembre, els del 2021.

Malgrat tot encara hi ha socis, amb els que contactarem via telefònica o per escrit, que no ens han comunicat el numero de compta correcte per canvi de banc o per defunció del titular. Us demanem que ens ho feu saber el mes aviat possible pel bon funcionament de la nostra associació. El rebuts retornats suposen un cost addicional que ens cobren les entitats bancaries.

Podeu fer-ho al telèfon 619 102 640 o al correu electrònic cforc@hotmail.com. També, per carta, a l’adreça del carrer Antonio Machado, 16, 11º, 2ª – 08042 – Barcelona