Bibliografia

750 aniversari de la Carta Pobla. FORCALL. 2 de maig 1246-1996. Varis. Edita Ajuntament de Forcall. Impressor Jordi Dassoy. Sant Carles de la Ràpita.1996. DL CS-268/96