Bibliografía

A peu per l’Alt Maestrat. Espinàs, Josep Mª. Edicions La Campana. Barcelona. 1998. ISBN 84-86491-44-4. DL B 48602-1998. 20X13 cm. 209 pàgs.