Bibliografia

CABRERA. Records de la Guerra Civil Espanyola (1833-1840).Wilhelm von Rahden. Traducció al català Martí, Ricard. Editorial A. Salvatella. Barcelona. 2013. ISBN 978-84-8412-768-0. DL B-13642-2013. 23,5X17 cm. 376 pàgs.