Bibliografia

Calendari de les festes amb pirotècnia. Carrera Escudé, Manel. Collecció “Els llibres de festes.org” nª 2. Edita Botarga Produccions, SL. Barcelona. 2014. ISBN 84-616-8476-1. DL GI 75-2014. 25×16,5 cm. 247 pàgs.