Bibliografia

Capità Groc. Amela, Víctor; Carbó Julio (Coord.). Edita Ajuntament de Forcall. 2017. ISBN 978-84-697-4755-1. DL B-18437-2017. 24,5×36,5 cm.