Bibliografia

El Càtar imperfecte. D’Occitània a Morella, 1306-1321. Amela, Víctor-M. Ediciones B.S.A. Barcelona. 2013. ISBN 978-84-666-5316-9. DL B-4935-2013. 23×15,5 cm. 349 pàgs.