Bibliografia

El Groc de Forcall. Ruta del groc. Història i llegenda. Eixarch Cardona, Antoni; Ferrer Llop, Carmen. Ajuntament de Forcall, Colònia Forcallano-catalana, Els Ports es Patrimoni, Diputació de Castelló. 2017. DL CS 548-2017. Plegable A3. 21×10 cm.

Fullet plegable dedicat especialment al visitant de Forcall. De forma resumida introdueix al coneixement de la I Guerra Carlina i del conflicte politicosocial del moment per endinsar-se en lo que els historiadors han denominat la Guerra del Groc i en una breu biografia del personatge. Un plànol de la zona mostra l’últim viatge del protagonista i un plànol de l’urbanisme del Forcall localitza els llocs que s’identifiquen amb “el Groc del Forcall” il·lustrats amb fotografia i un recull històric. Cadascun d’aquets llocs estan físicament senyalats en el recorregut proposat amb una placa metàl·lica col·locada al terra.

Descarregar folletó: http://www.elsports.es/wp-content/uploads/2017/09/ruta-elgroc.pdf

PREU: Gratuït. Oficina de Turisme de Forcall.