Bibliografia

EL MAESTRAZGO, ALBARRACÍN, ELS PORTS Y MATARRAÑA. Bastart, Jordi. Edita Grupo Editorial Ceac. Barcelona. 1999. ISBAN 84-329-1561-0. DL B-4273-1999. 22,5×12,5 cm. 144 pàgs.