Bibliografia

El meravellós viatge de Libori. La vida en un poblat romà. Segura García, Mónica. Edita Pascual Boira  Muñoz. Imprimeix 4 Colors. Vinaròs. 2012. ISBN 978-84-615-8932-6. DL CS-173-2012. 21×21 cm. 48 pàgs.