Bibliografia

EL NOSTRE PATRIMONI IMMATERIAL. 10 anys de la Convenció de patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. UNESCO. Coord. Iborra, Carmen; Matamoros, Consuelo; Vilaplana, Susana. Imprimix: La Imprente Comunicación Audiovisual. UPA. València. 2013. DL V-3073-2013. 21×15 cm. 64 pàgs.