Bibliografia

ELS MASOS DE FORCALL. Ejarque Peñarroya, Anabel; Forés Querol, Ana. Edita Ajuntament de Forcall. Forcall. Impressor Artes Gráficas Diago. 2010. ISBN 978-84-606-4989-2. DL CS 5-2010. 21×30 cm. 91 pàgs.