Bibliografia

FORCALL, Lugares, Gente, Historia. Ferrer Llop, Carmen; Sabater Carbó, José. Edita SGM SA. Sant Adrià de Besós. 1986. ISBN 84-398-7253-4. DL 22755. 21,5×15 cm. 347 pàgs.