Bibliografía

Guerrillers i bàndols civils entre l’Ebre i el Maestrat: la formació d’un país carlista (1808-1844). Sauch Cruz, Núria. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. 2004. ISBN 84-8415-615-X. DL B 21686-2004. 20,5X15 CM. 567 pàgs.