Bibliografia

Guía de Els Ports Maestrat. 31 municipis. Segura García, Mónica.. Editorial Onada Edicions, Benicarló. 2013. ISBN 978-84-15221-94-4. DL CS-210-2013. 21×13 cm. 161 pàgs.