Bibliografia

Actes de la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Morella. Vol. I. Pastor, Julià, Querol, Ernest; Ripollés, Carles (Coords). Diputació de Castelló. Valencia. 2000. ISBN (Vol. I) 84-89944-65-4. ISBN (Obra completa) 84-89944-65-2. DL V-2782-2000. 23,5×17 cm. 532 pàgs.