Bibliografia

Actes de la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Morella. Vol. II. Pastor, Julià, Querol, Ernest; Ripollés, Carles (Coords). Diputació de Castelló. Valencia. 2001. ISBN (Vol. II) 84-89944-68-7. ISBN (Obra completa) 84-89944-65-2. DL V-5200-2001. 23,5×17 cm. 503 pàgs.