Bibliografia

La ciutat romana de Lesera. Arasa Gil. Ferran. Edita Ajuntament de Forcall. 2009. ISBN 978-84-96331-59-4. DL CS-147-2009. 24×17 cm. 165 pàgs.