Bibliografia

La filla del capità Groc. Amela, Víctor. Editorial Planeta. Barcelona.2016. ISBN 978-84-9708-281-5. DL B-1983-2016. 23,5×15,5 cm. 420 pàgs.