Bibliografia

LA FORJA DE LESSERA. Andrés Sorribes, Juan. Col·lecció La Moto. Tàndem Edicions. València. 2000. ISBN 84-8131-229-0. DL V-1226-2000. 19,5X13 cm. 263 pàgs.