Bibliografia

La independencia de las aldeas de Morella (1231-1691). Eixarch Frasno, José. Redactor Ripollés Querol, Carles. Colònia Forcallano-catalana (Coord.). Colección D’Irta a Montsià nº 26. Editorial Antinea. Vinarós. 2003. ISBN 84-89555-06-0. DL CS-219-2003. 24×17,5 cm. 207 pàgs.

Prologat pel Dr. José Sánchez Adell. Recull el treball de quasi quaranta anys d’investigació. Ens presenta un rigorós i documentat plantejament de com al llarg dels segles van ser les relacions de les aldees dependents de Morella en vers a la metròpoli i a l’inrevés. D’una manera cronològica exposa el conflicte secular que naix el 1231 i aparentment acaba el 1691 amb la independència de 9 d’elles per convertir-se en viles reials.

PREU: 17 €