Bibliografia

LA SANTANTONADA DE FORCALL. Festa medieval del foc. Segura Ferrer, Juan Manuel. Editorial Onada Edicions. Benicarló. 2011. ISBN 978-84-15221-10-4. DL BI-1072-2011. 23X24 cm. 84 pàgs.