Bibliografia

Les arrels històriques de la comarca dels Ports. Societat, poder i identitat en una terra de frontera durant la baixa edat mitjana. Royo Pérez, Vicent. Editorial Onada Edicions. Benicarló. 2018. ISBN 978-84-17050-62-7. DL CS-227-2018. 21X15 cm. 372 pàgs.