Bibliografia

LESERA. La Moleta dels Frares. El Forcall. Estudi sobre la romanització a la comarca dels PORTS. Arasa i Gil, Ferran. Edita Diputación de Castellón. Castellón. 1987. ISBN 505-66508-4. DL CS-426-1987. 24×17 cm. 251 pàgs.