Bibliografia

Manuel Milián Boix. Inventario dertusense I. Milián Mestre, M; Alanyà Roig, J, Monferrer Guardiola, J. Edita Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló. 2013. ISBN 978-84-15301-33-2. DL CS-276-2013. 21×17 cm. 389 pàgs.