Bibliografia

Mirades plenes de vida. Aplec dels ports 2018. Vilafranca. Fabregat, Zaira; Llopis, Emma. Vilafranca. 2018. ISBN 978-84-09-03374-4. DL CS 621-2018. 24×17 cm. 73 pàgs.