Bibliografia

Miscel·lània dedicada a la memòria de mossèn Manuel Milián Boix (Morella 1908-1989). Varis. Edita Amics de Morella i Comarca. València. 1991. ISBN 84-7890-417-4. DL V-1277-1991. 22×16 cm. 400 pàgs.