Bibliografia

Papers dels Ports de Morella. L’esforç de conservació de les obres artístiques a Morella per part del Govern Republicà durant la Guerra Civil. Pastor Aguilar, Juliá; Picó Pascual, Miguel Àngel. Pp 119-143. 16×1. Imatges de la Comarca. Manero, Eduard. pp 145-153. 2ª Època. Nº 1. Revista del Centre d’Estudis dels Ports. Varis. Centre d’Estudis dels Ports. Morella. 2016. ISSN1697-4409. 30×21 cm. 153 pàgs.