Bibliografia

Petjades d’una guerra 1936-2009. Juan Isidro Borrás, un adolescente en la Guerra Civil Española: la seua vida, la nostra història. Tena Vidal, Guillem. Edita Julio Tena Frasno. La Vall d’Uxó. 2010. ISBN 978-84-614-2511-2. DL CS-258-2010. 21×15 cm. 139 pàgs.