Bibliografia

URBANISME I VIDA A LA MORELLA MEDIEVAL (S. XIII-XV).Alanyà i Roig, Josep. Ajuntament de Morella. Amics de Morella i Comarca. Benicarló. 2000. ISBN 84-930478-1-3. DL CS-268-2000. 24×17 cm. 523 pàgs.